Jump to main content

Varslingsplaner

Iflg. Håndbok N301 – Arbeid på og ved veg skal ikke Statens vegvesen lenger lage planer for entreprenører og andre private. Deres oppgave er å godkjenne planene. Denne tjenesten kan de heller ikke ta seg betalt for (som forvaltningsorgan).

Dersom entreprenøren ikke er i stand til å lage planene selv, må han kjøpe denne tjenesten fra et firma som tar på seg slike oppgaver. Dersom en kommune velger å følge den samme håndboka for varsling og sikring gjelder dette også for de.

Mange entreprenører ønsker ikke å bruke tid på dette, men vil i stedet kjøpe denne tjenesten. Trafikksikring har kunnskap og utstyr for å lage slike planer og har god kontakt med vegvesenet over hele landet.

Vi benytter det samme dataprogrammet som vegvesenet benytter, noe som gjør overføring av planer og løsninger rast og enkelt. Trafikksikring AS avholder kurs i bruk av dataprogrammet Visio. Kontakt oss, eller se på startsiden om det er satt opp kurs i Visio, for å få høre når nærmeste kurs er planlagt. 

De fleste planer vil kunne utarbeides raskt og rimelig, mens andre vil være omfattende og kan også kreve befaring på arbeidsstedet. Pris for de enkelte planer kan derfor variere.

Ønsker du å frigi dette arbeidet til andre, og konsentrere deg om den jobben du er dyktig på, kontakt oss for å gi deg en løsning.