Jump to main content

Om oss

Over 25 års erfaring i kursvirksomhet

Illustrasjonsfoto_kurs_trafikksikring

Trafikksikring AS ble registrert i sin nåværende form som selskap i starten av 2001. Før denne tid het det også Trafikksikring AS men hadde noe annet innhold og formål.

Selskapet er en del av Saferoad Group og har derfor flere større og mindre selskaper å ”spille på lag med”. I tillegg til kursvirksomheten utfører vi også montering og service av trafikkprodukter, samt konsulentbistand i form av å gi råd om og utarbeiding av varslingsplaner.

Siden vi også arbeider ute på veien, har vi bedre forutsetninger for å sette oss inn i de spørsmål og problemer kursdeltakerne er opptatt av. Dette har gitt våre kurs veldig godt omdømme, og deltakerne uttrykker stadig ”endelig noen som har praktisk erfaring og som skjønner hva vi er opptatt av”.

Vi kan sørge for alt som har med kursavviklingen å gjøre, fra innbydelse til leie av lokaler og bespisning, eller vi kan la deg ta hånd om dette og at vi tar oss av foredragsdelen. Prisene vil derfor også være avhengig av hvor stor del vi skal ta hånd om.

Hvis mulig anbefaler vi at man går på kurs sammen med deltakere fra flere andre bedrifter, fordi en da ofte får en bredere diskusjon og meningsutveksling, og ikke ser seg blindt på løsninger kun i egen bedrift. Vår erfaring er at dette gir som regel større utbytte av kursene.

Godkjenninger

Godkjent kursholder (Pdf 464 kB)
Godkjent som TS-revisor (Pdf 870 kB)