Jump to main content

Kurs 1: For alle som skal utføre jevnlig arbeid på veg

Alle som skal utføre jevnlig arbeid på riks- og fylkesveger skal minimum ha gjennomgått kurs 1.  ”Alle” i denne sammenheng er de som utfører et arbeid mens de befinner seg på veien, altså mange flere enn de som foretar gravearbeid.

Nedenfor er et utdrag fra håndbok N301 om formål, målgruppe og kursinnhold for kurs 1.

Formål med opplæringen 
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forstålese for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe og oppnådd kompetanse
Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidsseteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarlig med kurs type 2.

De som har kurs type 1 trenger ikke kurs type 0.

Fag og timefordeling

 Emne  Tid  Merknader
 Introduksjon   00:10  
 Lover og regler   00:15   Lovverk, håndbøker
 Personlig sikkerhet  00:15   Særlige hensyn ved arbeid på veg 
 Ansvar for varsling og sikring  00:45   Eget ansvar, stedsansvar, ansvarshavende
 Fysiske lover i trafikken  00:30   
 Varsling  01:30   Betydning og bruk av de viktigste skiltene, oppsetting, renhold 
 Sikring   01:00   Langs og tversgående sikring, sikring av gående
 Fremkommelighet   00:30   Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede, universell utforming
 Stans av trafikk  00:15   Opptreden ved midlertidig stans av trafikk
 Føring av loggbok  00:20   
 Eksamen  00:30   Se også pkt. 4 

 
Meld deg på kurset her.

NB! Påmeldingen er bindende og danner grunnlag for fakturering av kursavgift. Avbestilling mindre enn tre arbeidsdager før kursdag eller manglende fremmøte faktureres med full kursavgift.