Jump to main content

Kurs i bruk av Visio for å lage varslingsplaner

Kurset forsutsetter at alle deltakerne kan sitte på en PC (må medbringes) å arbeide og at Visio er installert på maskinen. Det vil ikke være tid til å installere programmet i starten av kurset.

Det legges vekt på at deltakerene skal få god nok tid til å trene på de enkelte ting som læres. Det undervises derfor kun i det som trengs for å lage varslingsplaner. Det vil også være avgjørende for å huske det som læres at en fortsetter å bruke Visio etter kurset. 
 
Kurset tar blant annet for seg:

 • oppstart av programmet
 • legge inn skitsymbolene som skal benyttes i videre arbeid
 • lage sin egen mappsetruktur for lagring av tegninger
 • hente inn en mal fra Svv nettside
 • tegne veier, hjørner, vinkler osv.
 • legge in tekster i forskjellige varianter
 • forbinde tekster/symboler til tegningen
 • forstørre/forminske symboler
 • gruppere symboler og tegning
 • endre farger
 • endre lagene
 • sende ferdig tegning
 • Det vil bli god nok tid å få indivuell hjelp og sitte og trene på de enkelte ting

Kurset kan også holdes i egen bedrift, alternativt også over flere dager for å få bedre trening.