Jump to main content

Kurs 2: For ansvarshavende

I forbindelse med et arbeidssted må det være oppnevnt minimum en ansvarshavende, og den personen må ha gjennomgått dette kurset. Kurset går over 2 arbeidsdager og deltakerne vil i noe grad også løse noen enklere oppgaver. Det er ikke ment spesifikt for de som skal lage arbeidsvarslingsplaner, men disse vil også ha stor nytte av det. Det vil gi mye verdifull informasjon som gjør det enklere å lære seg å lage gode og riktige varslingsplaner. Målgruppen er derfor både byggeledelsen og de som fysisk utfører arbeidet.

Dette er det mest komplette kurset og anbefales for alle som tilbringer hoveddelen av arbeidsdagen ute på veien. De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1

For mer detaljerte regler om krav til ansvarshavende henvises til Håndbok N301 - Arbeidsvarsling.

Nedenfor er et utdrag fra håndbok N301 om formål, målgruppe og kursinnhold for kurs 2.

Formål med opplæringen
Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle somansvarshavende på en betryggende måte.

Målgruppe og kompetanse
Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling.

Fag- og timefordeling

 Emne  Tid  Merknader
 Introduksjon  00:10  
 Over og regler  00:30  Vegtrafikkloven, byggherreforskriften
 Skiltforskriften kap. 14  00:45  Spesielle bestemmelser for arbeid på veg
 Grave- og arbeidstillatelse  00:15  

 Utarbeidelse, godkjenning og 
 kontroll av arbeidsvarslingsplaner       

 01:00  Gjennomgang av rutiner
 Risikovurdering  00:45     
 Hensikt med ulike typer varsling  01:45  Farevarsling, oppmerksomhetsøkning, informasjon, leding, 
 regulering inkl. kapasitetsberegning
 Krav til varslingsutstyr  01:00  Tekniske krav, oppsetting, renhold, tilsyn

 Virkemåte for ulike typer sikring, 
 når kan/skal de anvendes

 02:00  Langsgående sikring mot kjøretøy, sikring mot myke 
 trafikanter, tversgående sikring på kjørebanen, tversgående 
 sikring på kjøretøy
 Krav til arbeidsstedet  01:00  Belysning, standard på tilbud for myke trafikanter, inn- og 
 utkjøring, plassering av rigg, varelager, parkering
 Fremkommelighet for alle  00:30  Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonhemmede,
 universell utforming
 Stans av trafikk  00:15  Opptreden ved midlertidig stans av trafikk
 Føring av loggbok  00:20  
 Kontroll og sanksjoner  01:00

 

 Eksamen  00:45  Se også pkt. 4

 

Meld deg på kurset her.

NB! Påmeldingen er bindende og danner grunnlag for fakturering av kursavgift. Avbestilling mindre enn tre arbeidsdager før kursdag eller manglende fremmøte faktureres med full kursavgift.