Jump to main content

Våre kurstyper

Under finner du en beskrivelse av våre forskjellige kurstype. Klikk på ønsket kurs for mer informasjon.

KURS 1: For alle som skal jevnlig utføre arbeid på vei

Alle som skal utføre jevnlig arbeid på riks- og fylkesveger skal minimum ha gjennomgått kurs 1. ”Alle” i denne sammenheng er de som utfører et arbeid mens de befinner seg på veien, altså mange flere enn de som foretar gravearbeid..les mer

KURS 2: KURS FOR ANSVARSHAVENDE

I forbindelse med et arbeidssted må det være oppnevnt minimum en ansvarshavende, og den personen må ha gjennomgått dette kurset. Kurset går over 2 arbeidsdager og deltakerne vil i noe grad også løse noen enklere oppgaver.

KURS 3: KURS I MANUELL TRAFIKKDIRIGERING

Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette. Den praktiske øvelsen i manuell trafikkdirigering skal foregå på trafikkert veg. For å delta på kurset må en være fylt 18 år og inneha førerkort kl. B, eller bedre..les mer

KURS I BRUK AV VISIO FOR Å LAGE VARSLINGSPLANER

Kurset forsutsetter at alle deltakerne kan sitte på en PC (må medbringes) å arbeide og at Visio er installert på maskinen. Det vil ikke være tid til å installere programmet i starten av kurset..les mer