Jump to main content

Kurs 2

For ansvarshavende / Bergen / 29. - 30.09.2020

Vegdirektoratet har ajourført "Håndbok N301 - Arbeid på og ved veg", med virkning fra juni 2011. I disse reglene stilles det nye og mer omfattende krav til de som skal arbeide på veg og de som skal avholde kurs. Det gjelder bl.a. for sikring av arbeidsområder, krav til ansvarshavende og stedsansvarlig, og varighet av kurs.

I den anledning innbyr Trafikksikring AS til:

Kurs:       Kurs 2 for ansvarshavende
Dato/tid:  Tirsdag 29. september  kl. 08.30 - 16.00 og onsdag 30. september kl. 08.00 - 15.30.
Sted:        Nettbasert på Teams.

Kurset er tilpasset alle som skal være ansvarshavende ved arbeid på veg, etter de krav som stilles av Vegdirektoratet, og som er beskrevet under "Info om kurs 2". Det benyttes utstrakt bruk av praktiske eksempler ute fra veien, og god anledning til å stille spørsmål og få avklart egne problemer/forhold.

Etter kravene skal alle kurs dokumenteres med kursbevis, og det stilles krav om bestått prøve for å få kursbevis. Bare kurs arrangert av kursledere godkjent av Vegdirektoratet vil bli godkjent som tilfredsstillende opplæring.

Trafikksikring AS er godkjent for alle nevnte typer innen arbeidsvarsling, og har mange års erfaring med kurs for bl.a. Statens vegvesen i Oslo, Vestfold, Buskerud, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane, Finnmark og Hordaland, i tillegg til en rekke kommuner, entreprenører, televerk, everk osv.

Kursholder Tom F. Brekke er også godkjent av Statens vegvesen som Trafikksikkerhetsrevisor (TS-revisor).

Pris pr. deltaker er kr. 3.450,- 
Påmeldingsfrist er 21. september 2020.

NB! Det gjøres oppmerksom på at alle deltakere må ha "Håndbok N301 – Arbeid på og ved veg" til kurs 2. Denne kan vi skaffe for kr. 250,- pr. stk. eller den kan også lastes ned fra Vegvesenets nettsider.

Påmeldingen er bindende og danner grunnlag for fakturering av kursavgift. Avbestilling mindre enn tre arbeidsdager før kursdagen eller ikke å ha møtt opp, faktureres med full kursavgift.

Klikk her for å gå til påmelding til kurs hos Trafikksikring AS.