Jump to main content

Kurs 3

Manuell Trafikkdirigering/ Bergen / 31.10.2019

Vegdirektoratet har, med virkning fra april 2006, fastsatt nye regler for arbeid på veg (ny Håndbok N301 – Arbeidsvarsling). I disse reglene stilles det nye og mer omfattende krav til de som skal arbeide på veg og de som skal avholde kurs.

I den anledning innbyr Trafikksikring AS til:

Kurs:        Kurs 3 manuell trafikkdirigering
Dato/tid:  Torsdag 31. oktober 2019, kl. 08.00 - inntil kl. 14.30.
Sted:        Euroskilt AS, Hardangerveien 150 i Helldal. 

Alle som skal foreta manuell trafikkdirigering må ha gjennomgått eget kurs for dette. I tillegg må de ha gjennomgått kurs 1 eller 2. Vedkommende skal også ha førerkort i klasse B og være over 18 år. De som melder seg på (deltakeren selv eller arbeidsgiver) må garantere at deltakeren er over 18 år og innehar førerkort kl. B eller mer, og har gjennomgått kurs 1 eller 2 på forhånd.

Kurset starter med en teoreisk del, hvor det vises hvordan dirigeringen foregår ute på veien. Denne delen tar ca. 3 timer. Deretter beveger vi oss på veien hvor den praktiske delen skal gjennomføres. Vi har da stengt av et kjørefelt og hver enkelt skal praktisere manuell dirigering. Lengden på kurset er derfor avhengig av antall deltakere.

Kurset er tilpasset de krav som nå stilles av Vegdirektoratet. Bare kurs arrangert av kursledere godkjent av Vegdirektoratet vil bli godkjent som tilfredsstillende opplæring.

Trafikksikring AS er godkjent for alle nevnte typer innen arbeidsvarsling, og har mange års erfaring med kurs for bl.a. Statens vegvesen i Oslo, Vestfold, Buskerud, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane, Finnmark og Hordaland, i tillegg til en rekke kommuner, entreprenører, televerk, everk osv.

Kursholder Tom F. Brekke er også godkjent som Trafikksikkerhetsrevisor (TS-revisor), og kan derfor påta seg oppdrag innen trafikksikkerhetsinspeksjoner/revisjoner.

Pris pr. deltaker er kr. 1950,-. 
Påmeldingsfrist er mandag 21. oktober 2019. NB. Begrenset antall.

Påmeldingen er bindende og danner grunnlag for fakturering av kursavgift. Avbestilling mindre enn tre arbeidsdager før kursdagen eller ikke å ha møtt opp, faktureres med full kursavgift.