Jump to main content

Kurs & Påmelding

Trafikksikring AS har avholdt kurs innen arbeidsvarsling siden 1992. Vi opererer over hele landet, hvor vi kan stå for hele kursavviklingen eller at vi kommer til din bedrift og avholder kurset der.

Oversikt over oppsatte kurs hos Trafikksikring AS

Trafikksikring AS setter opp kurs rundt i landet «etter behov», så om du ikke ser noe kurs på listen under, betyr det at det ikke er satt opp noe i ditt område. Kontakt oss for å få høre om vi har noen planer for området, i nær framtid. 

NB! Vegdirektoratet har bestemt at fra 1. april 2018 må alle kursbevis være utstedt fra et eget firma de har gjort avtale med. Kursbevis vil da koste kr. 250,- pr. stk., i tillegg til kursavgiften. Tapte kursbevis må da også bestilles gjennom dette firmaet.  

Pga. koronaviruset har vegvesenet gitt dispensasjon til å kunne holde kursene som nettbaserte, med noen forutsetninger (fram til 1. januar 2021). Vi vil derfor tilby kurs 1 og 2 som nettbasert kurs på Teams fram til vegvesenet bestemmer noe annet (ut 2020). Kurs 1 vil fortsatt ta ca. 7,5 timer å gjennomføre og kurs 2 to dager a 7,5 timer, med en skriftlig kontrolloppgave for begge kurs.

Det er derfor ikke nødvendig å sette opp noe kurssted, siden man kan sitte hvor som helst i landet for å delta.

 

Det er for tiden ikke satt opp noen kursdatoer. Kontakt Euroskilt på telefon 06080.

 

 

 

 

 

NB! I følge Håndbok N301 skal alle kursene avsluttes med en kontrolloppgave, som for kurs 1 og 2 er x antall spørsmål. For å kunne gjennomføre kursene og besvare disse må deltakerne gjennom kursdagene forstå norsk og også kunne besvare spørsmålene på norsk. For kurs i manuell trafikkdirigering (kurs 3) garanterer den som melder seg på, eller blir påmeldt av arbeidsgiver, at deltakeren kan gjennomføre kurset på norsk (se over). Om dette ikke er oppfylt vil deltakeren kunne bli sendt hjem fra kurset (ingen refusjon av kursavgift).