Jump to main content

Kurs & Påmelding

Trafikksikring AS har mer enn 25 års erfaring i å avholde kurs innen arbeidsvarsling. Vi opererer over hele landet, hvor vi kan stå for hele kursavviklingen eller at vi kommer til din bedrift og avholder kurset der.

Oversikt over oppsatte kurs hos Trafikksikring AS

Trafikksikring AS setter opp kurs rundt i landet «etter behov», så om du ikke ser noe kurs på listen under, betyr det at det ikke er satt opp noe i ditt område. Kontakt oss for å få høre om vi har noen planer for området, i nær framtid. 

NB! Vegdirektoratet har bestemt at fra 1. april 2018 må alle kursbevis være utstedt fra et eget firma de har gjort avtale med. Kursbevis vil da koste kr. 200,- pr. stk., i tillegg til kursavgiften. Tapte kursbevis må da også bestilles gjennom dette firmaet.